AP Polska
Export | Your lanugage

Ręczna maszynka do donutów

Najważniejsze informacje

  • urządzenie do formowania donutów.

Cena netto:400 PLN
Cena brutto: 492 PLN

 wysokość 40 cm
 szerokość (średnica naczynia)  17cm
 średnica dyspenzera  8 cm (zew.) 3 cm (wew.)
 waga  3 kg

Social media

Follow us | Stay updated

© 2007-2020 Copyright by AP PoLSKA
All rights reserved